Logo Uni Augsburg
语言: Deutsch Englisch Franzsisch Chinesisch  | Drucken | Print | Imprimer | Login

德国和欧盟经济法数据库

您在这里: 主页 Navigationspfeil 法律领域 Navigationspfeil 不正当竞争法
CELOS不正当竞争法

(请点击标题查看内容 显示全部)
 

I. 欧盟法

 

1. 基本原理

 

2. 有效的指令和法规

 

3. 废除的指令和法规

 

II. 德国法律

 

1. 法律

 

a) 生效中的法律

 

2. 法律条文

 

a) 生效中的法律条文

 

III. 法院判决

 

1. Gesetz gegen den unlauteren WettbewerbNach oben | Top